Open de Bijbel

Lukas 9:51
NBV 51 Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 51 En het geschiedde, als de dagen Zijner opneming vervuld werden, zo richtte Hij Zijn aangezicht, om naar Jeruzalem te reizen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 51 And it came to pass, when the time was come that he should be received up, he stedfastly set his face to go to Jerusalem,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version