Open de Bijbel

Lukas 9:31
NBV 31 die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 31 Dewelke, gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden Zijn uitgang, dien Hij zoude volbrengen te Jeruzalem.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 31 Who appeared in glory, and spake of his decease which he should accomplish at Jerusalem.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version