Open de Bijbel

Lukas 9:28
NBV 28 Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 28 En het geschiedde, omtrent acht dagen na deze woorden, dat Hij medenam Petrus, en Johannes, en Jakobus, en klom op den berg, om te bidden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 28 And it came to pass about an eight days after these sayings, he took Peter and John and James, and went up into a mountain to pray.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version