Open de Bijbel

Lukas 9:25
NBV 25 Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schade toebrengt? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 25 Want wat baat het een mens, die de gehele wereld zou winnen, en zichzelven verliezen, of schade zijns zelfs lijden?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 25 For what is a man advantaged, if he gain the whole world, and lose himself, or be cast away?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version