Open de Bijbel

Lukas 9:23
NBV 23 Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 23 En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 23 And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version