Open de Bijbel

Lukas 9:18
NBV 18 Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun de vraag: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 En het geschiedde, als Hij alleen was biddende, dat de discipelen met Hem waren, en Hij vraagde hen, zeggende: Wie zeggen de scharen, dat Ik ben?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 And it came to pass, as he was alone praying, his disciples were with him: and he asked them, saying, Whom say the people that I am?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version