Lukas 8:3

NBV

3Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna-en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden.

SV

3En Johanna, de huisvrouw van Chusas, den rentmeester van Herodes, en Susanna, en vele anderen, die Hem dienden van haar goederen.

KJV

3And Joanna the wife of Chuza Herod's steward, and Susanna, and many others, which ministered unto him of their substance.