Lukas 8:26

SV

26En zij voeren voort naar het land der Gadarenen, hetwelk is tegenover Galilea.

KJV

26And they arrived at the country of the Gadarenes, which is over against Galilee.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.