Open de Bijbel

Lukas 8:2
NBV 2 en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 En sommige vrouwen, die van boze geesten en krankheden genezen waren, namelijk Maria, genaamd Magdalena, van welke zeven duivelen uitgegaan waren;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 And certain women, which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went seven devils,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version