Open de Bijbel

Lukas 7:30
NBV 30 Maar de Farizee├źn en wetgeleerden verwierpen het plan van God: zij hadden zich immers niet door hem laten dopen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 30 Maar de Farizeen en de wetgeleerden hebben den raad Gods tegen zichzelven verworpen, van hem niet gedoopt zijnde.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 30 But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version