Open de Bijbel

Lukas 6:13
NBV 13 Toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die hij apostelen noemde: Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 En als het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen noemde:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 And when it was day, he called unto him his disciples: and of them he chose twelve, whom also he named apostles;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version