Gerelateerd aan Lukas 5:10

Gerelateerd aan Lukas 5:10

Mattheüs 13:47

Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen.
Gerelateerd aan Lukas 5:10

Ezechiel 47:9

Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt leven, er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt wordt het water daar zoet; overal waar de rivier stroomt komt leven.
Gerelateerd aan Lukas 5:10

Mattheüs 4:19

Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’
Gerelateerd aan Lukas 5:10

Markus 1:17

Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’
Gerelateerd aan Lukas 5:10

Mattheüs 4:21

Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen
Gerelateerd aan Lukas 5:10

Mattheüs 20:20

Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om hem een gunst te vragen.
Gerelateerd aan Lukas 5:10

Mattheüs 14:27

Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’
Gerelateerd aan Lukas 5:10

2 Korinthe 8:23

Wat Titus betreft: hij is mijn metgezel en werkt met ons mee ten dienste van u. Wat de twee andere broeders betreft: ze zijn de vertegenwoordigers van de gemeenten in Macedonië en strekken Christus tot eer.
Gerelateerd aan Lukas 5:10

Lukas 5:7

Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken.
Gerelateerd aan Lukas 5:10

Lukas 6:14

Simon, aan wie hij de naam Petrus gaf, diens broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeüs,
Gerelateerd aan Lukas 5:10

Handelingen 2:4

en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.