Open de Bijbel

Lukas 4:1
NBV1 Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan, en werd door den Geest geleid in de woestijn;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 And Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jordan, and was led by the Spirit into the wilderness,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version