Lukas 3:3

SV

3En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.

KJV

3And he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins;
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.