Open de Bijbel

Lukas 24:52
NBV 52 Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 52 En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 52 And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version