Gerelateerd aan Lukas 24:49

Gerelateerd aan Lukas 24:49

Handelingen 1:8

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
Gerelateerd aan Lukas 24:49

Handelingen 1:4

Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.
Gerelateerd aan Lukas 24:49

Joel 2:28

(3:1) Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien;
Gerelateerd aan Lukas 24:49

Johannes 14:26

Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
Gerelateerd aan Lukas 24:49

Jesaja 59:20

Hij zal als bevrijder naar Sion komen, naar allen uit Jakobs nageslacht die met de misdaad breken- spreekt de HEER.
Gerelateerd aan Lukas 24:49

Jesaja 32:15

Zo zal het blijven totdat van boven een geest over ons wordt uitgegoten. Dan zal de woestijn een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud.
Gerelateerd aan Lukas 24:49

Jesaja 44:3

Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen.
Gerelateerd aan Lukas 24:49

Johannes 16:7

Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.
Gerelateerd aan Lukas 24:49

Handelingen 2:1

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
Gerelateerd aan Lukas 24:49

Johannes 15:26

Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.
Gerelateerd aan Lukas 24:49

Johannes 14:16

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: