Open de Bijbel

Lukas 24:34
NBV 34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 34 Welke zeiden: De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 34 Saying, The Lord is risen indeed, and hath appeared to Simon.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version