Open de Bijbel

Lukas 24:32
NBV 32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 32 En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den weg, en als Hij ons de Schriften opende?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 32 And they said one to another, Did not our heart burn within us, while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version