Lukas 24:32

NBV

32Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’

SV

32En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den weg, en als Hij ons de Schriften opende?

KJV

32And they said one to another, Did not our heart burn within us, while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures?