Open de Bijbel

Lukas 24:27
NBV 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 27 En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 27 And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version