Lukas 24:17

NBV

17Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan.

SV

17En Hij zeide tot hen: Wat redenen zijn dit, die gij, wandelende, onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig?

KJV

17And he said unto them, What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk, and are sad?