Open de Bijbel

Lukas 24:15
NBV 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 En het geschiedde, terwijl zij samen spraken, en elkander ondervraagden, dat Jezus Zelf bij hen kwam, en met hen ging.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 And it came to pass, that, while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near, and went with them.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version