Gerelateerd aan Lukas 23:46

Gerelateerd aan Lukas 23:46

Psalmen 31:5

(31:6) In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u verlost mij.
Gerelateerd aan Lukas 23:46

Handelingen 7:59

Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’
Gerelateerd aan Lukas 23:46

Johannes 19:30

Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.
Gerelateerd aan Lukas 23:46

1 Petrus 2:23

Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt.
Gerelateerd aan Lukas 23:46

Markus 15:34

Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?‘, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’
Gerelateerd aan Lukas 23:46

Mattheüs 27:46

Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?‘ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’