Lukas 23:43

NBV

43Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’

SV

43En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

KJV

43And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.