Open de Bijbel

Lukas 23:43
NBV 43 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 43 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 43 And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version