Open de Bijbel

Lukas 23:41
NBV 41 Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 41 En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 41 And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version