Lukas 23:34

NBV

34Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen.

SV

34En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.

KJV

34Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.