Open de Bijbel

Lukas 23:34
NBV 34 Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 34 Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version