Lukas 23:27

NBV

27Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden.

SV

27En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem beklaagden.

KJV

27And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.