Open de Bijbel

Lukas 23:25
NBV 25 Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit aan hun willekeur. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 25 En hij liet hun los dengene, die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welken zij geeist hadden; maar Jezus gaf hij over tot hun wil.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 25 And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version