Open de Bijbel

Lukas 23:18
NBV 18 Maar ze begonnen met zijn allen luidkeels te schreeuwen: ‘Weg met hem! Laat Barabbas vrij!’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Weg met Dezen, en laat ons Bar-abbas los.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version