Lukas 23:1

SV

1En de gehele menigte van hen stond op, en leidde Hem tot Pilatus.

KJV

1And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.