Open de Bijbel

Lukas 22:8
NBV 8 Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 En Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen, en bereidt ons het pascha, opdat wij het eten mogen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version