Open de Bijbel

Lukas 22:60
NBV 60 Maar Petrus zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 60 Maar Petrus zeide: Mens, ik weet niet, wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 60 And Peter said, Man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet spake, the cock crew.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version