Lukas 22:49

NBV

49Toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze: ‘Heer, zullen we er met het zwaard op los slaan?’

SV

49En die bij Hem waren, ziende, wat er geschieden zou, zeiden tot Hem: Heere, zullen wij met het zwaard slaan?

KJV

49When they which were about him saw what would follow, they said unto him, Lord, shall we smite with the sword?