Lukas 22:48

SV

48En Jezus zeide tot hem: Judas, verraadt gij den Zoon des mensen met een kus?

KJV

48But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss?
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.