Open de Bijbel

Lukas 22:44
NBV 44 Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 44 En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 44 And being in an agony he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version