Lukas 22:40

NBV

40Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: ‘Bid dat jullie niet in beproeving komen.’

SV

40En als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt.

KJV

40And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.