Lukas 22:39

NBV

39Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem.

SV

39En uitgaande, vertrok Hij, gelijk Hij gewoon was, naar den Olijfberg; en Hem volgden ook Zijn discipelen.

KJV

39And he came out, and went, as he was wont, to the mount of Olives; and his disciples also followed him.