Open de Bijbel

Lukas 22:33
NBV 33 Simon antwoordde: ‘Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 33 En hij zeide tot Hem: Heere, ik ben bereid, met U ook in de gevangenis en in den dood te gaan.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 33 And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version