Lukas 22:32

NBV

32Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’

SV

32Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.

KJV

32But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.