Lukas 22:31

NBV

31Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven.

SV

31En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe;

KJV

31And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat: