Lukas 22:21

NBV

21Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan deze tafel aanligt.

SV

21Doch ziet, de hand desgenen, die Mij verraadt, is met Mij aan de tafel.

KJV

21But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.