Open de Bijbel

Lukas 21:33
NBV 33 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 33 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version