Gerelateerd aan Lukas 21:12

Gerelateerd aan Lukas 21:12

Handelingen 8:3

Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis.
Gerelateerd aan Lukas 21:12

1 Petrus 4:12

Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks.
Gerelateerd aan Lukas 21:12

Johannes 15:20

Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden.
Gerelateerd aan Lukas 21:12

Mattheüs 23:34

Dat is de reden waarom ik profeten en wijzen en schriftgeleerden naar jullie zal sturen. Jullie zullen sommigen van hen doden, kruisigen zelfs, en anderen in jullie synagogen geselen en van stad tot stad vervolgen.
Gerelateerd aan Lukas 21:12

Handelingen 25:22

Agrippa zei tegen Festus: ‘Ik zou die man zelf weleens willen horen.’ ‘Morgen, ‘zei Festus, ‘zult u hem horen.’
Gerelateerd aan Lukas 21:12

Mattheüs 22:6

De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen.
Gerelateerd aan Lukas 21:12

1 Petrus 2:13

Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit,
Gerelateerd aan Lukas 21:12

Handelingen 16:22

Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen.
Gerelateerd aan Lukas 21:12

Lukas 11:49

Daarom heeft God in zijn wijsheid gezegd: “Ik zal profeten en apostelen naar hen zenden, maar ze zullen sommigen van hen doden en anderen vervolgen.”
Gerelateerd aan Lukas 21:12

1 Thessalonicensen 2:15

Die hebben de Heer Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd. Ze mishagen God en zijn alle mensen vijandig gezind,
Gerelateerd aan Lukas 21:12

Handelingen 25:1

Drie dagen nadat Festus zijn intrede in de provincie had gedaan, ging hij van Caesarea naar Jeruzalem.
Gerelateerd aan Lukas 21:12

Handelingen 5:17

Daarop besloten de hogepriester en zijn medestanders, de Sadduceeën, in te grijpen. Vervuld van jaloezie als ze waren,
Gerelateerd aan Lukas 21:12

Handelingen 4:3

Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.
Gerelateerd aan Lukas 21:12

Handelingen 6:12

Ook het volk hitsten ze op, evenals de oudsten en de schriftgeleerden. Ten slotte namen ze Stefanus gevangen en brachten hem voor het Sanhedrin.
Gerelateerd aan Lukas 21:12

Handelingen 21:30

De hele stad raakte in rep en roer en er ontstond een volksoploop. Paulus werd hardhandig de tempel uit gesleurd, en meteen werden de tempelpoorten gesloten.
Gerelateerd aan Lukas 21:12

Handelingen 12:1

Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen.
Gerelateerd aan Lukas 21:12

Handelingen 24:1

Vijf dagen later arriveerde Ananias, de hogepriester, samen met enkele oudsten en met Tertullus, een advocaat. Ze dienden hun klacht tegen Paulus in bij de procurator.
Gerelateerd aan Lukas 21:12

Handelingen 7:57

Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen op hem af.
Gerelateerd aan Lukas 21:12

Handelingen 9:4

Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’
Gerelateerd aan Lukas 21:12

Mattheüs 24:9

Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam.
1
2
Volgende