Gerelateerd aan Lukas 2:6

Gerelateerd aan Lukas 2:6

Psalmen 33:11

maar het plan van de HEER houdt eeuwig stand, wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht.
Gerelateerd aan Lukas 2:6

Micha 5:2

(5:1) Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.
Gerelateerd aan Lukas 2:6

Openbaring 12:1

Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.
Gerelateerd aan Lukas 2:6

Lukas 1:57

Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter wereld.
Gerelateerd aan Lukas 2:6

Spreuken 19:21

Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.