Lukas 2:6

SV

6En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.

KJV

6And so it was, that, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.