Open de Bijbel

Lukas 2:49
NBV 49 Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 49 En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 49 And he said unto them, How is it that ye sought me? wist ye not that I must be about my Father's business?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version