Lukas 2:14

NBV

14‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

SV

14Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

KJV

14Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men.