Gerelateerd aan Lukas 2:11

Gerelateerd aan Lukas 2:11

Jesaja 9:6

(9:5) Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Gerelateerd aan Lukas 2:11

Mattheüs 1:21

Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’
Gerelateerd aan Lukas 2:11

Handelingen 2:36

Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.’
Gerelateerd aan Lukas 2:11

Johannes 4:42

ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’
Gerelateerd aan Lukas 2:11

Titus 3:4

Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden
Gerelateerd aan Lukas 2:11

Mattheüs 16:16

‘U bent de messias, de Zoon van de levende God, ‘antwoordde Simon Petrus.
Gerelateerd aan Lukas 2:11

Lukas 1:43

Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
Gerelateerd aan Lukas 2:11

Mattheüs 1:16

Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt.
Gerelateerd aan Lukas 2:11

Lukas 2:4

Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde,
Gerelateerd aan Lukas 2:11

Handelingen 10:36

God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen.
Gerelateerd aan Lukas 2:11

Filippensen 2:11

en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer, 'tot eer van God, de Vader.
Gerelateerd aan Lukas 2:11

1 Johannes 5:1

Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn.
Gerelateerd aan Lukas 2:11

Genesis 49:10

In Juda’s handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen.
Gerelateerd aan Lukas 2:11

Johannes 20:31

maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.
Gerelateerd aan Lukas 2:11

Handelingen 5:31

God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven.
Gerelateerd aan Lukas 2:11

1 Korinthe 15:47

De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is hemels.
Gerelateerd aan Lukas 2:11

Handelingen 17:3

toonde hij aan dat de messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. ‘Deze messias, ‘zo zei hij, ‘is Jezus, die ik u nu verkondig.’
Gerelateerd aan Lukas 2:11

Johannes 7:25

Sommige Jeruzalemmers zeiden: ‘Is dat niet die man die ze willen doden?
Gerelateerd aan Lukas 2:11

Galaten 4:4

Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet,
Gerelateerd aan Lukas 2:11

Johannes 1:45

Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’
1
2
Volgende