Lukas 2:11

NBV

11vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer.

SV

11Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.

KJV

11For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.