Lukas 2:10

NBV

10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:

SV

10En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;

KJV

10And the angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people.