Open de Bijbel

Lukas 2:10
NBV 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 And the angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version