Open de Bijbel

Lukas 19:3
NBV 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 And he sought to see Jesus who he was; and could not for the press, because he was little of stature.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version